• ENG
 • PL
 • Postępy prac w marcu’21

  02.04.2021

  Zapraszamy do zapoznania się z postępem prac.

  Zakończone etapy prac to:
  – montaż osprzętu elektrycznego w apartamentach i na częściach wspólnych,
  – montaż całości ślusarki aluminiowej i PCV,
  – montaż fasad zewnętrznych na parterze budynku A,
  – wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz warstw nastropowych nad garażami podziemnymi,
  – wykonanie wszystkich elewacji wentylowanych oraz tynku silikonowego na wszystkich ścianach budynków A i B,
  – montaż drzwi mieszkaniowych wraz z portalami,
  – wykonanie wszystkich tynków wewnętrznych,
  – wykonanie wszystkich izolacji termicznych wewnętrznych i zewnętrznych,
  – wykonanie kompletnego pokrycia dachowego,
  – wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodnych, kanalizacji i wentylacji we wszystkich mieszkaniach i częściach wspólnych,
  – wykonanie instalacji oświetlenia i instalacji ogrzewania części wspólnych i garażu,
  – wykonanie wszystkich posadzek mieszkań i części wspólnych,
  – montaż wind,
  – wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przyłączy wraz z odbiorami,
  – wykonanie płytek na klatkach i korytarzach części wspólnych,
  – malowanie wszystkich mieszkań i części wspólnych,
  – wykonanie rampy zewnętrznej,
  – wyposażenie rozdzielni elektrycznych mieszkaniowych,
  – wykonanie wszystkie podbudów dróg i chodników,
  – montaż i uruchomienie grzejników w częściach wspólnych,
  – montaż i uruchomienie grzejników w mieszkaniach,
  – zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu, nawierzchnie, ogrodzenie wejścia do budynku, oświetlenie terenu,
  – zakończono prace związane z wyposażeniem rozdzielni elektrycznych głównych i przyłączem elektrycznym,
  – instalacja SSP oraz wentylacji mechanicznej i oddymiania garażu i klatek,
  – zakończono montaż balustrad zewnętrznych i elementów zagospodarowania terenu,
  – montaż balustrad wewnętrznych,
  – prace malarskie w garażu,
  – malowanie pasów poziomych, znaków pionowych i poziomych garażu podziemnego,
  – zakończenie prac elewacyjnych,
  – zakończenie wykonania płytek dekoracyjnych portali windowych,
  – montaż liczników wody i centralnego ogrzewania,
  – zakończono prace związane z uruchomieniem hydroforni i podaniem wody na odbiorniki,
  – zakończono montaż balustrad balkonowych, przegród balkonowych i portfenetrów,
  – zakończono montaż wyposażenia w lobby.

  Prace w toku to:
  – nasadzenia roślin na terenach zewnętrznych,
  – przyłączenie budynku przez dostawcę do sieci elektroenergetycznej,
  – sprzątanie mieszkań i części wspólnych oraz terenów wokół budynków,
  – uruchomienie instalacji SSP i oddymiania,
  – montaż ładowarek samochodowych
  – przygotowanie dokumentacji powykonawczej do procedury odbiorowej budynku.

  Skontaktuj się z nami

  Biuro Sprzedaży
  Wrocław, ul. Nowy Świat 30

  Budynek Nicolas Business Center
  (róg ul. Św. Mikołaja)

  Biuro sprzedaży

  biuro@republikawnetrz.pl
  • Anna Rubas

   Anna Rubas

   tel: 601 561 111

  • Aleksander Walczak

   Aleksander Walczak

   tel: 605 111 432

  • Piotr Remian

   Piotr Remian

   tel: 508 222 148